Styrelse 2020

OBS! blå mailadresser är aktiverade och går att använda.
Övriga kommer kompletteras allteftersom.

OrdförandeSekreterare/Kansli
Johanna Sällberg
070-271 6901
ordforande@asrp.se
kansli@asrp.se

sekreterare@asrp.se


Avelsrådets ordförandeOrdinarie ledamot
Maria Fernström
Isala 1
790 23 Svärdsjö
avelsrad@asrp.se
Ingela Johansson
ingela@asrp.se


Ordinarie ledamotOrdinarie ledamot
Anne Engqvist
Gryta byväg 1
761 75 Norrtälje
0176-326266
anne@asrp.se
Linda Glambeck
linda@asrp.se
Ordinarie ledamotOrdinarie ledamot
Karolina Hafdell
Tullebo gård
241 92 Eslöv
karolina@asrp.se
Sofie Jansson
sofie@asrp.se


Ordinarie ledamotOrdinarie ledamot
Pernilla Wallenius Ödlund
pernilla@asrp.se
Cornelia Westlund
cornelia@asrp.se

SuppleantSuppleant
Ann Bengtsson
ann@asrp.se
Johanna Grant Boklund
johanna@asrp.se

SuppleantSuppleant
Jennie Liljeblad
Scheelegatan 38A Lgh 160
112 28 Stockholm
jennie@asrp.se
AnnaMalin Lydén
annamalin@asrp.se

VALBEREDNING
Marie Andersson
0705-336019
branneback@swipnet.se

Ruth Börjesson
073-687 4335
stall.phem@telia.com

Gustaf Johansson
0705-110850
chapman757@hotmail.se