Ägarbyte/ ägarregistrering

Att göra ägarbyte/ägarregistrering
Till varje ponny skall finnas – förutom pass ett ”Ägarbevis/ägarregistreringspapper”.
På ägarregistreringen finns den hos ASRP registrerade ägaren angiven. Vid ägarbyte fylls detta A4 papper i med alla uppgifter och undertecknas av både säljare och köpare, och skickas därefter in till

Registrator
Lena Börjesson (biträdande)
Ragnarp 2
432 99 Skällinge
registrator@asrp.se

Samtidigt som ägarregistreringen skickas in betalar du in 200 kr på POSTGIRO 781485-8.
Var då noga med att ponnyns namn och id-nummer anges på inbetalningen för att matchning av ägarregistrering och betalning ska gå så fort som möjligt.
Ägarregistreringspappret skall alltid skickas in i original.

I det fall det inte finns något ägarregistreringspapper som medföljer vid köp av ponny, så bifoga kvitto eller kontrakt.

Är alla handlingar insända och pengar inbetalda, ska du inom en månad ha fått ett nytt ägarregistreringspapper. Har du inte fått ett nytt så ring och fråga vad problemet är, telefonnummer till registrator se i högerkolumnen.

Ägarregistreringskopia kan utsändas mot insättning av 200 kr på POSTGIRO 781485-8, skriv tydligt vad som gäller.

SKICKA ALDRIG IN PASSET! Det ska alltid följa hästen och i passet fyller säljare och köpare själva i ägargången.