Ägarbyte/ ägarregistrering

Att göra ägarbyte/ägarregistrering
till varje ponny skall finnas – förutom pass – ett ”Ägarbevis/ägarregistreringspapper”.
På ägarregistreringen finns den hos ASRP registrerade ägaren angiven. Detta A4 papper fylls i med alla uppgifter och undertecknas av både säljare och köpare, och skickas därefter in till;

ASRP registrator
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro

Samtidigt som denna ägarregistrering skickas in, betalar du in 200 kr på POSTGIRO 781485-8. Var noga med att ponnyns namn och id-nummer anges på inbetalningen för att matchning av ägarregistrering och betalning ska gå så fort som möjligt. Ägarregistreringspappret i original skall skickas in.

I det fall det inte finns något ägarregistreringspapper som medföljer vid köp av ponny, så bifoga kvitto eller kontrakt.

Är alla handlingar insända och pengar inbetalda, ska du inom en månad ha fått ett nytt Ägarregistringspapper. Har du inte fått ett nytt så ring och fråga vad problemet är; Maria 0733-771277

Ägarregistreringskopia kan utsändas mot insättning av 200 kr på POSTGIRO 781485-8, skriv tydligt vad som gäller.

SKICKA ALDRIG IN PASSET! Det ska alltid följa hästen och i passet fyller säljare och köpare själva i ägargången.