Efterlysning passuppgifter/pass


EFTERLYSNING PASSUPPGIFTER

Ansökningsblankett finns här på hemsidan.
Om det gäller saknat reg.underlag så erhålles de från hingstägaren när alla avgifter gällande betäckning/fölavgifter är betalda.

Här nedan redovisas de passansökningar som inkommit men inte är kompletta.


Vecka Namn Ärende nr Notering
  Noa all star     Väntar på tagel moder från ägaren
  Zixten –    Betäckningsrapport saknas
       
                     
       
                       
       
       
        
       
       

EFTERLYSTA PASS VILKA MEDDELATS FÖRSVUNNA

Om ni hittat ett pass tillhörande Avelsföreningen Svensk Ridponny kontakta Registratorn.

Efter att efterlysningstiden på 30 dagar tillverkas ett duplikatpass vilken också innebär att ponnyn per automatik går ut ur livsmedelskedjan.
När du får ditt nya pass DUPLIKATPASSET är det alltså ett Duplikat och  benämns som Klass B på sidan .

Här nedan redovisas (under en period av minst 30 dagar) de pass som försvunnit/förekommit.


Ponnyns namn           Regnr                             Efterlyst dat.    Ärendenr.

EG Bode                         43-06-1084                     20200803

Amorina                          99-07-8127                     20200803

Konvaljens Jamaica       43-05-1026                      20200812Eventuella protester skickas till;

ASRPs registrator
Adress se högerkolumnen
eller via e-mail till registrator@asrp.se