Efterlysningar

Efterlysta pass, ägarbyte eller betäckningsrapporter

Eventuella protester skickas till;

ASRP
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro
eller via e-mail till registrator@asrp.se

Listan nedan är på de passansökningar som inkommit men inte är kompletta.
Ansökningsblankett finns här på hemsidan.
Om det gäller saknat reg.underlag så erhålles de från hingstägaren när alla avgifter gällande betäckning/fölavgifter är betalda.

Filur (enbart signalementsbeskrivning har inkommit utan förklaring)
Lambada (saknar reg.underlag från betäckningen)
Lykke All Star saknar alla handlingar för pass förutom regunderlag för betäckning
Max 99-04-9068(ägare?)
Tingeling 99-00-9265 (utan signalementsbeskrivning, ägare?)
Une Etoile est né (saknar ansökn blankett)