Hingst & licensavgifter2017

Hingst & licensvgifter 2017
Ordinarie betäckningslicens giltig 1 år: 1000 kr

Livstidslicens: 3000 kr
Betäckningsbevis (avelsvärderad ej godkänd) giltig 1 år: 2500 kr
Ny spermaimport allmän avel avelsvärdering inne i tid: 500 kr
efter ev. godkännande licens: 1000 kr
avelsvärdering ej inne i tid: 1000 kr
efter ev. godkännande licens: 1000 kr
Ovanstående hingstar kan välja att lösa livstidslicens dvs 3000 kr efter ev. godkännande
Blankett spermaimport allmän avel ska läggas här!

Spermaimport eget sto
avelsvärdering samt licens inne i tid: 800 kr
avelsvärdering samt licens ej inne i tid: 1000 kr
Blankett spermaimport eget sto! 
När blanketten/blanketterna är ifyllda, skickas de till

c/o Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
samtidigt som pengar för avelsvärdering sätts in på pg 696639-4, märkt med ”avelsvärdering” och hingstens namn

Info från SH om betäckningsrapporteringar finns här!