Kontakt


Ordförande

Fredrik Svahn
Djupviks gård
618 93 Djupvik
0708-396197
fredrik@djupvik.se

Sekreterare (medlemsfrågor)
Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
0705-336019
sekreterare@asrp.se

Avelsrådets ordförande
Marie Knutsson
Starbyvägen 191
262 95 Ängelholm
0705-390213
marieknutsson@live.se

Registrator (pass & ägarbyten) och Stambokförare
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro
0724-494814
registrator@asrp.se
Telefontider; mån- tis- fredagar: 8-10, ons- torsdagar: 11-13

Webmaster