Om ASRP

ASRP är en förening vars avelsmål är svenskfödda ponnyer som kan konkurrera på tävlingsbanorna på högsta nivå.
Vi är en godkänd avelsorganisation, vilket innebär att vi bland annat utfärdar pass.
Vi arrangerar bruksprov för hingstar, stambokföring för ston, utställningar, rådgivande hingstbedömningar, clinics, domarkurser mm.

Bli medlem idag
och var med och producera morgondagens internationella ridponnyer!

Det här får du:
Tidningen Ridponny Nytt som utkommer med 1-2 nummer per år.
Nyhetsbrev skickas till de som anmält sina e-mailadresser.
Ta del av ASRPs medlemsförmåner t ex ASRPs stimulanspaket.
Rabatt på försäkringar i Folksam.
Delta med din ridponny vid lokala utställningar, fölmönstringar, 3-årstest, Kvalitetsbedömning, championat och ASRPs Riksutställning.
Tillgång till ett värdefullt nätverk av hästmänniskor runt om i landet.
Kontakt med andra ridponnyuppfödare/-ägare.
Möjlighet att vara med och påverka den framtida utvecklingen inom och kring ASRP.
Hjälp att reda ut äldre härstamningar och dylikt.

Medlemsavgiften är 300 kr/år.
Ungdom (person under 18 år) 150 kr/år.
Betala in avgiften på ASRPs pg 69 66 39 – 4
Skriv namn, adress, tel nr, e-postadress samt medlemsår på talongen

Medlemsansvarig i ASRP är:
Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
sekreterare@asrp.se
kansli@asrp.se