Registrering & Pass

ASRPs registrator
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro
e-mail: registrator@asrp.se
0724-494814
Telefontider; mån- tis- fredagar: 8-10, ons- torsdagar: 11-13

Anvisningar för registrering / hästpass

OBS! Läs noga igenom denna sida innan ansökan påbörjas. Ej komplett ansökan medför längre handläggningstid.
Var noga med att kolla så att din ponny verkligen ska registreras i ASRP, har du ponny av annan ras så bör den registreras i egna rasens avelsorganisation.

I den – för närvarande – gällande passförordningen, står det att alla föl ska ha pass SENAST den 31 december födelseåret (alternativt efter sex månader om fölet är fött senare än den 1 juli).

Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se.

För registrering/pass till svenskfödd ponny krävs följande;

Betäckningsrapport / registreringsansökan (i original)
Chipmärkningsrapport
DNA-prov (1 påse och 1 kuvert med tagel)
DNA-remiss påskriven för alla hästar äldre än föl
Signalementsbeskrivning
ASRPs ansökanblankett (här)
Kopia på moderns härstamning om hon inte finns med i ”Blå Basen”.

Du kan själv gå in och kolla om stoet (modern) finns med i databasen via www.svehast.se – Blå Basen. Tänk på att det ibland är lättare att söka via registreringsnummer än via namn. Det är också i denna databas som din/dina fölungar kommer att registreras. Hittar du några felaktigheter eller att det saknas härstamning i databasen, maila gärna registrator@asrp.se och informera om vad som är fel/saknas.

Beroende på härstamningen, indelas hästarna/ponnyerna i grundstambok/register och får olika färg på omslagen till passen, samt olika raskod. Är du osäker på varför din ponny fått en viss färg på omslaget, ring registratorn och fråga varför!

Tänk på att endast föl efter hingst av för ASRP godkänd ras, numera kan registreras och få pass hos ASRP.

Det den som står som registrerad ägare på stoet som blir uppfödare till fölet. Så om du är fodervärd så bifoga kopia på kontraktet vid inskick av regitreringsansökan.

ASRPs plan- & riktlinjer 2016

För inregistrering i ASRP av importerad ponny

krävs att ponnyn är id-kontrollerad i Sverige, både signalement och chipnummer. Detta för att säkerställa att ponnyn är den importerade. Följande skickas in till registratorn;

Utländska passet i original
ASRPs ansökanblankett (här)
Kopia på köpekontrakt
Ev. signalementsbeskrivning och chipmärkning
Gärna DNA-prov

För pass till äldre sedan tidigare registrerad ponny krävs följande;

Registreringsbevis i original
Signalementsbeskrivning
Chipmärkningsrapport
DNA-prov (kuvert med tagel)
ASRPs ansökanblankett (här)
Kopia på köpekontrakt

Alla handlingar skickas till (gärna rekommenderade) 
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro
0724-494814
Telefontider; mån- tis- fredagar: 8-10, ons- torsdagar: 11-13

 

Namngivning av ponny

Ponnyns namn kan inte innehålla stuterinamnsliknande prefix eller suffix (gårdsnamn, ägarinitialer eller dylikt) om det inte är ett av Svenska Ponnyavelsförbundet (SPAF) godkänt stuterinamn och ponnyn registreras av stuterinamnsinnehavaren. För ytterligare information angående ansökan om stuterinamn se SPAFs hemsida www.spaf.info.