Registreringskostnader

Om du ska nyregistrera så skulle du tryckt på själva menyknappen (inte på en av dess undermenyer) för att hamna här!

 

ASRPs registerings- och ägarbytesavgifter

Nyregistrering hästpass – föl

Insänt senast 30 september

  800 kr

Nyregistrering hästpass – föl

Insänt senast 31 december

  900 kr

Övriga äldre nyregistreringar

DNA krävs

1000 kr

Duplikatpass

1500 kr

För avkomma till hingst med ej löst

licens / bevis debiteras ytterligare

  500 kr

Tilläggsnummer för ponny

ej i Blå Basen

1000 kr

Tilläggsnummer för ponny

i Blå Basen

  300 kr

Ändring av pass

(beroende på vad ändringen består av)

  300 kr
Tilläggsnummer i utländsk pass from 2015-06-01   650 kr

För ovanstående pass tillkommer porto och postförskott.

Ägarbyte (betalt vid insändande av ägarbevis) 200 kr