Information till hingsthållare

Betäckningsrapportering
Vi rekommenderar hingstägare att använda elektroniska betäckningsrapporter för enklare hantering för alla parter. Info från SH om elektronisk (och manuell) betäckningsrapportering finns här!

(Ni som fortfarande använder pappersrapportering i form av betäckningsrapportsblock – läs igenom instruktionen och skicka sen till vår registrator).


Hingst & licensavgifter 2020
Ordinarie betäckningslicens giltig 1 år: 800 kr.

Livstidslicens: 3000 kr
Betäckningsbevis (avelsvärderad ej godkänd) giltig 1 år: 2500 kr
Ny spermaimport allmän avel* avelsvärdering inne i tid: 500 kr
efter ev. godkännande licens: 1000 kr
avelsvärdering ej inne i tid: 1000 kr
efter ev. godkännande licens: 1000 kr
Ovanstående hingstar kan välja att lösa livstidslicens dvs 3000 kr efter ev. godkännande
Här hittar du ansökan gällande spermaimport allmän avel.

Faktablad 2020, hingstägaren fyller i faktabladet i  pdf eller wordformat och mailar det till sekreterare@asrp.se så läggs det upp på hemsidan när avgiften är betald och provsvaren redovisade till svenska hästavelsföreningen SH.


Blanketter skickas ifylld till kansli@asrp.se
Betalning för avelsvärdering sätts in på pg 696639-4, märkt med ”avelsvärdering” och hingstens namn