Mottagna passansökningar

Vi behandlar det inkomna materialet löpande.

Ibland saknas något i ansökan, i de fallen efterlyser registratorn det på sidan: ”efterlysningar” eller kontaktar på telefon. Om du ser en * efter din hästs namn här så betyder det att något saknas och att den finns på den sidan.

Mottagna pass

För tillfället behandlas inkomna passansökningarna direkt. Om det dröjer mer än 3-4 veckor – kontakta registratorn.

Ansökta duplikatpass – dessa redovisas också under efterlysningar.

Ponnyns namn           Regnr                              Efterlyst dat.

Silvana                          43-18-6213                      19-10-22

Spirit                              99-04-9128                      19-10-31