Medlemmar registerade

  • Medlemskap utan rösträtt
    Medlemskap för hela familjen varav max 2 har rösträtt
    Medlemskap för 1 användare