Registrering & Pass

Jag ska registrera skaffa pass till min ponny.
Vad gäller, hur gör jag?


Alla handlingar (gärna rekommenderade) skickas till
ASRPs registrator 

Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro

e-mail: registrator@asrp.se
0733-771277
Telefontider; mån- tis- fredagar: 8-10, ons- torsdagar: 11-13


Anvisningar för registrering / hästpass

OBS! Läs noga igenom denna sida innan ansökan påbörjas. Ej komplett ansökan medför längre handläggningstid.
Var noga med att kontrollera så att din ponny verkligen ska registreras i ASRP. Har du ponny av annan ras så bör den registreras i den egna rasens avelsorganisation.
I den – för närvarande – gällande passförordningen, står det att alla föl ska ha pass SENAST den 31 december födelseåret (alternativt efter sex månader om fölet är fött senare än den 1 juli). Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se.


Namngivning av ridponnyföl
Ponnyns namn får inte innehålla stuterinamnsliknande prefix eller suffix (gårdsnamn, ägarinitialer eller dylikt) om det inte är ett av Svenska Ponnyavelsförbundet (SPAF) godkänt stuterinamn och ponnyn registreras av stuterinamnsinnehavaren. För ytterligare information angående ansökan och stuterinamn se SPAFs hemsida www.spaf.info.


För nyregistrering/pass till svenskfödd ponny krävs följande;

 • Betäckningsrapport / registreringsansökan (i original)
 • ASRPs ansökningsblankett  (här)
 • Chipmärkningsrapport och signalementsbeskrivning utförd av godkänd ID-kontrollant
 • DNA-prov (1 påse och 1 kuvert med tagel)
 • DNA-remiss påskriven för alla hästar äldre än föl
 • Kopia på moderns härstamning om hon inte finns med i ”Blå Basen”.

Du kan själv gå in och kolla om stoet (modern) finns med i databasen via www.svehast.se – Blå Basen. Tänk på att det ibland är lättare att söka via registreringsnummer än via namn. Det är också i denna databas som din/dina fölungar kommer att registreras. Hittar du felaktigheter eller att det saknas härstamning i databasen, maila gärna registrator@asrp.se och informera om vad som är fel/saknas.

Beroende på härstamningen, indelas hästarna/ponnyerna i grundstambok/register och får olika färg på omslagen till passen, samt olika raskod. Är du osäker på varför din ponny fått en viss färg på omslaget, ring registratorn och fråga varför. OBS! Inga okända ponnyer nyregistreras eller tilläggsregistreras i ASRP.

Tänk på att endast föl efter hingst av för ASRP godkänd ras, numera kan registreras och få pass hos ASRP.

Det är den som står som registrerad ägare på stoet som blir uppfödare till fölet. Tänk då på att om du är fodervärd så bifoga även kopia på kontraktet vid registreringsansökan.

I ASRPs plan- & riktlinjer 2016 kan du läsa hur avelsprogrammet är uppbyggt.


För inregistrering i ASRP av importerad ponny
Här krävs att ponnyn är id-kontrollerad i Sverige, där kontrollanten ser över både signalement och chipnummer.
Detta för att säkerställa att ponnyn är den importerade. Följande skickas in till registratorn;

 • Utländska passet i original
 • ASRPs ansökningsblankett (här)
 • Kopia på köpekontrakt
 • Ev. signalementsbeskrivning och chipmärkning
 • Gärna DNA-prov

För pass till äldre sedan tidigare registrerad ponny krävs följande

 • Registreringsbevis i original
 • Signalementsbeskrivning
 • Chipmärkningsrapport
 • DNA-prov (kuvert med tagel)
 • ASRPs ansökningsblankett (här)
 • Kopia på köpekontrakt
  Felsända pass debiteras 250 kr!