Registrering och Pass

Jag ska registrera och eller skaffa pass till min ponny.
Vad gäller, hur gör jag?

Läs först igenom den allmänna informationen!

Gå sen till någon av dessa tre alternativ här nedan beroende på vad som gäller just för din ponny.

1 Nyregistrering (tex föl)
2 Duplikatpass (tex borttappat pass)
3 Tilläggsregistrering (tex importerad ponny)


ALLMÄN INFORMATION – MÅSTE LÄSAS !!!

Alla handlingar (gärna rekommenderade) skickas till
ASRPs registrator
Adress se högerkolumnen

e-mail: registrator@asrp.se
0733-771277
Telefontider :
måndag 19-21
tisdag 8-10
onsdag och torsdag 11-13
fredag: 8-10

Passet kommer att returneras mot postförskott.

43-19-1000, 43-19-6000, 93-19-1000 eller 93-19-9000 ?

Beroende på härstamningen, indelas hästarna/ponnyerna i grundstambok/register och får olika raskoder och tusenserier samt färg på omslagen till passet. Är du osäker på varför din ponny fått en viss raskod och eller färg på omslaget, ring registratorn och fråga varför.
I ASRPs avelsprogram 2020 kan du läsa mer hur avelsplanen är uppbyggt eller via en schematisk beskrivning här.

OBS!  Senast tre veckor efter att du har fått ditt pass/tilläggsregistrering, maila till ASRPs ordförande, om du är tveksam till registreringshandläggandet (använd denna blankett)
Efter att du fått styrelsens beslut och fortfarande är tveksam har du sen ytterligare tre veckor på dig att lämna in skriftlig överklagan  till Svenska Hästavelsförbundet, vilka ASRP anlitar som besvärsnämnd gällande stambok och registreringsärenden.
Läs mer i Plan o riktlinjer 2020 punkt 3.1 sidan 6


Viktigt att tänka på: 

 • Ej komplett ansökan medför längre handläggningstid.
 • Om din ponny har känd härstamning och är av i ASRP godkända raser (se Vad är en Svensk Ridponny), ska/kan ponnyn registreras/tilläggsregistreras hos ASRP.
 • Om din ponny/häst är av annan ras så kontaktar du respektive rasförbund i Sverige.
 • Har din häst okänd härstamning ska du kontakta Svenska Hästavelsförbundet. Inga okända ponnyer registreras/ tilläggsregistreras i ASRP.
 • Är du osäker maila en kopia på härstamningen till registrator@asrp.se.

 


1 NYREGISTRERING

tex:
– Registrering av föl **

 • Tänk på att endast föl efter hingst av för ASRP godkänd ras, numera kan registreras och få pass hos ASRP.

**I gällande passförordningen, står att alla föl ska ha pass SENAST den 31 december födelseåret (alternativt efter sex månader om fölet är fött senare än den 1 juli).

Passansökningar vilka inkommer efter 31 december (om fölet då är äldre sex månader)  tillverkas som ett duplikatpass. Detta innebär högre kostnad.  I övrigt gäller samma genomförande som nedan.

Namngivning av föl.
Ponnyns namn får inte innehålla stuterinamnsliknande prefix eller suffix (gårdsnamn, ägarinitialer eller dylikt) om det inte är ett av Svenska Ponnyavelsförbundet (SPAF) godkänt stuterinamn och ponnyn registreras av stuterinamnsinnehavaren. För ytterligare information angående ansökan och stuterinamn se SPAFs hemsida www.spaf.info.


Följande skickas till registratorn;

 1. ASRPs ansökningsblankett (här)
 2. Betäckningsrapport / registreringsansökan (från hingstägaren)
 3. Signalementsbeskrivning (från ID-kontrollanten)
 4. Chipmärkningsrapport (från ID-kontrollanten)
 5. DNA-prov – 2 påsar med tagel (från ID-kontrollanten)
  **Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se.

SAMT EVENTUELLT:

 • Påskriven DNA-remiss för alla föl äldre än sex månader
 • Fodervärdsavtal om du inte är ägare till stoet men är uppfödare till fölet.
 • Kopia på moderns härstamning om hon inte finns med i blå basen.

Du kan själv gå in och kontrollera om stoet (modern) finns med i databasen via Blå Basen. Tänk där på att det ibland är lättare att söka via registreringsnummer än via namn. Eller via någon av stoets föräldrar och sen klicka på dess avkommor och då hitta stoet där.

Det är i blå basens databas som din/dina fölungar kommer att registreras.

Hittar du felaktigheter eller att det saknas härstamning i databasen, maila gärna registrator@asrp.se och informera om vad som är fel/saknas.


2 DUPLIKATPASS*

tex:
– Om passet förkommit
– Pass till äldre ponny utan pass, (se vad som behöver skickas in under nyregistrering)

*Ponny med duplikatpass blir per automatik stämplad som häst med livstids karens.

Följande skickas in till registratorn;

 • ASRPs ansökningsblankett  ( här)
 • Registreringsbevis/Pass  i original (skickas rekommenderat) alternativt för föl e 31/12 betäckningsrapporten.
 • Chipmärkningsrapport eller Chipkontroll
 • Signalementsbeskrivning med chipnr angett**
 • DNA-prov (kuvert med tagel)
 • Kopia på köpekontrakt
 • Om passet förkommit – en förklaring hur det tros ha försvunnit.
 • Felsända pass debiteras 250 kr!**Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se. Idkontroll sk göras för att säkerställa att ponnyn är den importerade.

Om du behöver ditt pass under tiden det är inskickat (t ex om hästen/ponnyn ska tävla), ta då kopior på det och be din ID-kontrollant vidimera dessa.


3 TILLÄGGSREGISTRERING

tex:
– Om din ponny är importerad och har pass/registreringsbevis i utländskt förbund**.
– Om din ponny är grundregistrerad i svenskt avelsförbund SWF partbred SP SWB etc och du vill tilläggsregistrera den i ASRP.

**Till följd av nya direktiv från EU har en ny version av Jordbruksverkets hästpassförordning att trätt i kraft den 1 januari 2016. Det innebär att samtliga hästar/ponnyer som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund/registerförande förening i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land.

Hur vet jag om min ponny redan är tilläggsregistrerad?

Om du har en ponny med utländskt pass kan du kontrollera att det i ditt pass finns en stämpel/klisteretikett där det står att hästen är registrerad hos ex ASRP. Observera att du behåller ditt utländska pass även efter att hästen är tilläggsregistrerad.

Här krävs att ponnyn är id-kontrollerad i Sverige, där kontrollanten ser över både signalement och chipnummer.
OBS! Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten som sedan skall stämpla och signera. Denna kontroll får max vara 90 dagar.  Chip skall avläsas och i det fall inget finns, skall chipmärkning ske och klistras in i passet.

Följande skickas in till registratorn;

 • ASRPs ansökningsblankett (här)
 • Passet/Registreringsbevist/Utländska passet i original (skickas rekommenderat)
 • Ev. signalementsbeskrivning ** (om det ej finns i orginalpasset)
 • Chipmärkning – chipmärkningsrapport om det ej är gjort
 • Kopia på köpekontrakt

Felsända pass debiteras 250 kr!**Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se. Signalementsbeskrivning och chippkontroll görs för att säkerställa att ponnyn är den importerade.

Om du behöver ditt pass under tiden det är inskickat (t ex om hästen/ponnyn ska tävla), ta då kopior på det och be din ID-kontrollant vidimera dessa.