Styrelse 2019

 

Ordförande Sekreterare/Kansli
Fredrik Svahn
Djupviks gård
618 93 Djupvik
0708-396197
fredrik@djupvik.se
Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
0705-336019
sekreterare@asrp.se
Avelsrådets ordförande Ordinarie ledamot, ekonomiansvarig
Malin Myrman
Hagård 1
514 93 Ambjörnarp
malin.myrman
@advokatfirmanaldo.se
Caroline Bengtzboe
Gjutartorp
611 95 Nyköping
0735-326893
cb@radek.se
Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot
Anne Engqvist
Gryta byväg 1
761 75 Norrtälje
0176-326266
grytagarden@hotmail.se
Vakant
Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot
Gustaf Johansson
Tollsbo Gård 2
314 33 Hyltebruk
0705-110850
chapman757@hotmail.com
Karolina Hafdell
Tullebo gård
241 92 Eslöv

karolina.hafdell@gmail.com

Suppleant Suppleant
Jennie Liljeblad
Scheelegatan 38A Lgh 160
112 28 Stockholm

jennie.bollebygd@hotmail.com

Hillevi Hagsgård
Gasebergsängen 1
464 66 Mellerud
070-675 7114
hillevi@gaseberg.com

 

Valberedning Representanter till SH
Christina Kjellson
Mats Mellberg
Karin Levin Angergård
(sammankallande)
Karolina Hafdell ordinarie
Fredrik Svahn ordinarie
Representant till SPAF
Malin Myrman
ordinarie
Marie Knutsson, suppl