Styrelsemöten

ASRPs styrelse håller regelbundet möten – både telefon, digitala och fysiska möten. Styrelsemedlemmar får information om kommande möte senast en vecka innan men oftast redan vid föregående möte.

Medlemmar som vill att styrelsen tar upp ett särskild fråga kontaktar kansliet senast en vecka före respektive möte. Maila dina önskemål till sekreterare@asrp.se

Mötesplanering 2020 (preliminärt)
Söndagen den 20 september – mötesinfo
Söndagen den 4 oktober
Söndagen den 1 november
Söndagen den 6 december

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter under styrelse 2020.