Styrelsemöten

ASRPs styrelse håller regelbundet möten – både telefonmöten och fysiska möten. Oftast första onsdagen i var månad.

Medlemmar som vill att styrelsen tar upp ett särskilt ämne kontaktar kansliet i god tid före respektive möte. Kansliet skickar ut kallelse med dagordning till alla styrelsemedlemmar senast en vecka innan varje möte.

Ärenden som medlemmar vill ta upp på styrelsemöte skickas till ASRPs sekreterare:

Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
0705-33 60 19
sekreterare@asrp.se

Du är alltid välkommen att kontakta någon i styrelsen ifall du har ridponny-funderingar.

Mötesplanering (kan korrigeras)
onsdagen den 5 augusti .
onsdagen den 2 september
onsdagen den 1 oktober
onsdagen den 4 november
onsdagen den 2 december