Betäckningsstatistik

Antal betäckningar över de hingstar som varit licensierade hingstar hos ASRP
Antal levande föl beräknade på de som registrerat som födda levande föl i Blå Basen)

2020  Betäckta

2019  Betäckta / levande föl

2018  Betäckta / levande föl

2017  Betäckta / levande föl

2016  Betäckta / levande föl

2015  Betäckta / levande föl

2014  Betäckta / levande föl