Efterlysning passuppgifter/pass


EFTERLYSNING PASSUPPGIFTER

För att se om det fattas något i din passansökan så kan du gå in i registratorns diarium där alla uppgifter om de inkomna passansökningarna finns.EFTERLYSTA PASS VILKA MEDDELATS FÖRSVUNNA

Om ni hittat ett pass tillhörande Avelsföreningen Svensk Ridponny kontakta registratorn.

Efter att vi fått in ansökan om duplikatpass ligger en efterlysning på denna sida samt i blå basen i minst trettio dagar innan nytt pass utfärdas. Man får sedan ett duplikatpass, det vill säga ett b-pass och hästen är då automatiskt uttagen ur livsmedelskedjan.


Ponnyns namn           Regnr             Efterlyst datum    Ärendenr.

Sheik                       99-03-9573             20201106                  20-45-81Eventuella protester skickas till;

ASRPs registrator
Adress se högerkolumnen
eller via e-mail till registrator@asrp.se