Handlingar till årsstämman

Här kommer nu handlingar till årets föreningsstämma. Själva stämman kommer att avhållas i Jönköping på Villa Björkhagen Friggagatan 31 klockan 14.00 den 24/4. Kallelse har utgått tidigare men vi påminner igen om att alla är välkomna dit. Vill man enbart gå på stämman behövs ingen föranmälan, vill man delta som åhörare digitalt behöver detta anmälas senast den 20/4, för de som önskar delta på lunch har vi förlängt anmälningstiden till den 18/4 klockan 18.00. Vi har i år valt att mötas fysiskt då det nu är möjligt igen. Vi har fått en del frågor kring om man kan göra så att stämman ändras till att man kan delta både fysiskt och digitalt med rösträtt men den tekniken blir väldigt kostsam om den ska bli säkrad på ett demokratiskt godtagbart sätt. Vi hoppas att det kommer att uppskattas att äntligen få sätta ett ansikte på alla de personer som de två senaste åren enbart varit med på en bild på en skärm.

Varmt välkomna önskar styrelsen i ASRP!

Dagordning

bokslut

verksamhetsberättelse

Valberedningens förslag