Cartier RP 164 – B 2020

foto Fanny Markström

Cartier föds hos Tord Börjesson, Billdal Sverige 2005
Cartier visades för ASRP stambok 2009 och godkändes för avel med ett G, gick slutligt bruksprov året efter och avslutade sin värdering med klass GII.
Cartier är erkänd för avel i Tyska ridponnystamboken Weser – Ems.
Cartier höjs till värdeklass GI genom egna tävlingsmeriter 2016.

Cartier har totalt lämnat fyrtiofem avkommor till ASRP stambok födda mellan 2010 tom 2019.
Cartier hade 2019 trettiofyra avkommor vilka är tre år och äldre varav tolv avkommor var mellan sju och tio års ålder.

2020 Cartier genomgår en första avkommebedömning på avkommor registrerade mellan 2009 tom 2019.
– Elva avkommor har gått treårstest, fem avkommor med utmärkelser i dressyr varav två var dubbeltalanger med utmärkelser i både hoppning och dressyr (Cikoria och Frideborgs Adele)
– En avkomma har gått kvalitetsbedömning, en avkomma med utmärkelse i dressyr.

Cartier hade 2019 tolv avkommor som var mellan sju och tio års ålder. Av de tolv avkommorna är 58% noterade i Tävlingsdatabasen med resultat.
– En avkomma har som högst nått Nationella/Elit ponnyklasser. (Dressyr)
– Fem av avkommorna har som högst nått Regionala ponnyklasser (fyra dressyr, en hopp).
– En av avkommorna har som högst tävlat lokala ponnyklasser. (Hopp/Distans)
Totalt har Cartier sju avkommor mellan sju och tretton år som startat Svensk ponnysport.

Cartier har lämnat en hingst som stambokförts av ASRP med avelsklass G, Ragnarps Rolex  RP 194

Avelsvärderingsbeslut:
Cartier har vid en första avkommebedömning visat på god prestationsförvärvning av framförallt gångartstalanger/dressyrponnyer och tilldelas avelsklass B 2020.

Translate »