De Goede Ree Metall RP 166 – A-prestation A-exteriör 2020

DE GOEDE REE METALL (NL)RP 166:

De Goede Ree Metall (NL)RP 166 är född i den Holländska Welsh Ridponny stamboken (Nederlandse Welsh Rijpony NWR )  2004. De Goede Ree Metall stambokförs i NWR 2007 efter att varit segerhingst vid sitt bruksprov.
De Goede Ree Metall har lämnat totalt femtiosju avkommor i Holländska NWR stamboken.

De Goede Ree Metall importerades till Sverige 2008 och visades för ASRP stambok 2009.
Totalt har Metall sextiotre avkommor registrerade i Sverige.
–  Elva avkommor visade vid treårstest och kvalitetsbedömningar, medelpoängen vid exteriörbedömningarna var 39,3 poäng.
(Typ 8,5 ; HHB 7,9 ; Ext. 7,5 ; Skritt 7,6 ; trav 7,8).
– Tio avkommor har gått treårstest, två med utmärkelser som gångartstalang och två som hopptalang.
– Sex avkommor har gått kvalitetsbedömning, två med utmärkelse som gångartstalang och tre med utmärkelse som hopptalang.
Metall har visat en exteriör nedärvning som överstiger medelvärdet för Ridponnyhingstar och tilldelas avelsklass A exteriört 2020.

Metall har lämnat en hingst som stambokförts av ASRP med avelsklass GI, Nässelhults Nobelium RP 187

2019 var trettiofyra av Metalls Svenska avkommor mellan sju och tretton års ålder, av de trettiofyra avkommorna har tjugofem startat ponnysport vilket är 74 % av avkommorna.
– En av avkommorna har nått internationell ponnyklasser, Nässelhults Nobelium RP 187 CCIP2’ Nordiskt mästerskap i fälttävlan.
– Fem av avkommorna har som högst nått Nationella/elit ponnyklasser, fyra i dressyr och en i hoppning.
– Tretton av avkommorna har som högst nått Regionala ponnyklasser. (Hopp, dressyr, fälttävlan))
– Fem av avkommorna har som högst tävlat lokala ponnyklasser. (Hopp, dressyr)
Totalt har Metall tjugofem avkommor mellan sju och tretton år som startat Svensk ponnysport.

Metall avkommebedömdes första gången 2018 och tilldelades avelsvärdeklass B.

Avelsvärderingsbeslut:
Metall har visat en mycket god prestationsnedärvning av ponnyer i både hoppning och dressyr och tilldelas avelsklass A prestation 2020.

Translate »