Gasque RP 165- B 2020

foto Pernilla Hägg

Gasque är född hos Lena storvik 2005, grundregistrerad  i ASRP.
Gasque visades för ASRP stambok 2009 och godkändes för avel med ett G, gick bruksprov året efter och avslutade sin värdering med klass GII.
Gasque har totalt lämnat sjuttiofem avkommor till ASRP stambok födda mellan 2010 tom 2019.
Gasque hade 2019 fyrtio avkommor över tre år varav tjugotre avkommor var mellan sju och tio års ålder.

2020 Gasqe genomgår en första avkommebedömning på avkommor registrerade mellan 2009 tom 2019.
– Sju avkommor har gått treårstest, tre avkommor med utmärkelser i hoppning varav två var dubbeltalanger med utmärkelser i både hoppning och dressyr (Shiraz och Quick Nikk)
– Tre avkommor har gått kvalitetsbedömning varav två var dubbeltalanger med utmärkelser i både hoppning och dressyr (Gamina och Shiraz)

Gasque hade 2019 tjugotre avkommor som var mellan sju och tio års ålder. Av de tjugotre avkommorna är 73 % noterade i Tävlingsdatabasen med resultat.
– Två av avkommorna har som högst nått Nationella/Elitklasser. (bägge hopp)
Mest framgångsrika avkomma är C ponnyn Niva född 2011, gick SM A final med placering och startade Prins Carl Filip cup under SIHS 2019.
– Tolv av avkommorna har som högst nått regionala ponnyklasser. (En dressyr, elva hopp)
– Tre avkommor hade som högst nått lokala ponnyklasser. (hopp)
Totalt har Gasque sjutton avkommor mellan sju och tretton år som startat Svensk ponnysport.

Avelsvärderingsbeslut:
Gasque har vid avkommebedömning visat på god prestationsförvärvning av framförallt hopp talanger/hopp ponnyer och tilldelas avelsklass B 2020 och A 2021.

Translate »