Top Nordpol RP 146 – Elit 2020

Bild en av sönerna till Top Nordpol – Top Silvio Hästak

RP

Top Nordpol (DE) är född i Tyskland 1990 i Westfälischer Pferdestammbuch, Top Nordpol är godkänd för avel i Westfälischer Pferdestammbuch och Mecklenburg Vorpommern.
1995 – 2004 lämnar Top Nordpol totalt femtiosex avkommor som löser tävlingslicens varav tjugosex avkommor når placeringar i högre ponnysport. Sex stambokförda söner i  Mecklenburg Vorpommern, nio ston stambokförda St.Pr.ston och trettiofem övriga stamboksdöttrar.
För sina många stambokförda söner och döttrar Premieras Top Nordpol med Elit i Mecklenburg Vorpommern stambok.
1993 – 2003 har Top Nordpol
en egen framgångsrik sportkarriär från ungponnyklasser upp tom internationell nivå i hoppning.

Top Nordpol importerades till Sverige 2005.
2006 – 2015 Registreras 173 avkommor till Top Nordpol i ASRP stambok. Top Nordpol blir en av de populäraste hingstarna i ASRP historia. Top Nordpol är den enda ridponnyhingst hitintills med egna hoppmeriter i internationell ponnysport som varit i Avel för ASRP stambok.

2019 var 141 av Top Nordpols Svenska avkommor mellan sju och tretton års ålder, varav 77 procent hade startat Svensk ponnysport.
– Fyra av avkommorna har nått internationell ponnyklasser, High Flying Top MG CDIO, Top Silvio Hästak CSIO, Norrsken CSIO, Queens Columbines CSIO.
– Tjugotvå avkommor har som högst nått Nationella/elit ponnyklasser, tjugoen avkommor i hoppning och en avkomma i fälttävlan.
– Fyrtiofyra av avkommorna har som högst nått Regionala ponnyklasser. (majoritet hopp)
– Trettionio av avkommorna har som högst tävlat lokala ponnyklasser. (majoritet hopp)
Totalt har Top Nordpol 109 avkommor mellan sju och tretton år som startat Svensk ponnysport.

Top Nordpol har lämnat två hingstar som stambokförts av ASRP med avelsklass GI resp.GII, Top Silvio Hästak RP 180 och XTop Hästak RP 192

Avelsvärderingsbeslut:
Top Nordpol har visat på en utmärkt förvärvning av framförallt hopp ponnyer, med resultat upp i internationella ponnyklasser och tilldelas postumt avelsvärdeklass Elit 2020.

Translate »