Anmäla till bruksprov – viktiga länkar och info.

Propositionen bruksprov: ASRP bruksprov 2021
Ordinarie anmälan :  länk till blå basen här
Blankett för ev. efteranmälan bruksprov: här

Bestämmelser om avelsvärdeklasser finns i Avelsföreningen Svensk Ridponnys hingstreglementet 2021
Reglementet kan laddas ned kostnadsfritt från ASRPs hemsida www.asrp.se
under Avel/reglementen.