Beskrivning av färg på pass och tillhörande stamboksklasser

Här nedan hittar ni en uppställning över de sex stamboksklasserna som finns hos ASRP och dess raskoder, tusenserier och färg.

3 stamboksklasser hör till grundstambokens huvudavsnitt
– Grönt, Gult eller Vitt pass.
3 stamboksklasser hör till grundstambokens bilaga
– Gråa pass.

Färg på passRaskodTusenserieStamboksklass 
ASRPs grundstambok
Grön431001-Avdelning I
Gul436201-Avdelning II
Vit931001-Avdelning III
Grå936201-Avdelning IV – bilaga
Grå939001-Avdelning V – bilaga
Grå999201-Avdelning VI – bilaga

Pass stamboksklasser 2020 är en mall vilken beskriver hur de olika stamboksklasserna är uppbyggda, vad som skiljer dem åt.

Källa avelsprogram 2020.