Stimulansbidrag

Stimulansbidraget utbetalas till uppfödare efter ansökan, i samband med att fölet registreras i ASRP, vid insändande av underlag/protokollskopia.

1. ASRP betalar 1000 kr i stimulansbidrag för föl undan Svenskt Ridponnysto efter godkänd hingst med RP-nr. Stoet får vara högst 5 år betäckningsåret och hon ska vara efter kvalificerad hingst med RP-nr.

Stoet ska dessutom uppfylla något av kraven:

– att på avelsvärdegrundande bedömning/utställning fått lägst 40 p (av 50) resp 48 p (av 60) som 3-åring eller äldre.
– att ha fått utmärkelse på 3-årstest, eller kvalitetsbedömning.

Protokollskopia ska bifogas ansökan, som skickas per post till sekreteraren.
Adressuppgift finns i högerkolumnen på hemsidan.

2. ASRP betalar 1000 kr i stimulansbidrag för föl  efter någon av de kvalificerade Engelska, Arabiska eller Angloarabiska fullbloden med RP-nr. Stimulansbidraget gäller för föl undan ston registrerade i raser erkända för RP-avel.

Raser erkända för Svensk Ridponnyavel:
Tysk, Holländsk, och Brittisk Ridponny samt Engelskt, Arabiskt och Angloarabiskt Fullblod, Shagyaarab, Svensk Varmblodig Ridhäst, Welsh sekt. A, B, C och D, Russ, Connemara, New Forest och Dartmoor.

För båda stimulansbidragen gäller:
Fölet ska grundregistreras i ASRP under födelseåret. Om uppfödaren ej är medlem i ASRP vid registreringstillfället dras medlemsavgiften av från bidraget.

Stimulansbidrag för föl födda under innevarande år kan sökas fram till 31/12