Styrelse 2019

Ordförande Sekreterare/Kansli
Fredrik Svahn
Djupviks gård
618 93 Djupvik
0708-396197
ordforande@asrp.se
Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
0705-336019
sekreterare@asrp.se
Avelsrådets ordförande Ordinarie ledamot, ekonomiansvarig
Malin Myrman
Hagård 1
514 93 Ambjörnarp

avelsrad@asrp.se

Caroline Bengtzboe
Gjutartorp
611 95 Nyköping
0735-326893
kassor@asrp.se
Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot
Anne Engqvist
Gryta byväg 1
761 75 Norrtälje
0176-326266
anne@asrp.se
Vakant
Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot
Gustaf Johansson
Tollsbo Gård 2
314 33 Hyltebruk
0705-110850
gustaf@asrp.se
Karolina Hafdell
Tullebo gård
241 92 Eslöv

karolina@asrp.se

Suppleant Suppleant
Jennie Liljeblad
Scheelegatan 38A Lgh 160
112 28 Stockholm

viceordforande@asrp.se

Hillevi Hagsgård
Gasebergsängen 1
464 66 Mellerud
070-675 7114
webmaster@asrp.se
Valberedning
Karin Levin Angergård
(sammankallande)
0708-351506
stuterik2@icloud.com

Christina Kjellson
0702-166188
hastak@msn.com

Mats Mellberg
0708-117535
mats@sundbyridskola.se