Styrelsemöten

ASRPs styrelse håller regelbundet möten – både telefon, digitala och fysiska möten. Styrelsemedlemmar får information om kommande möte senast en vecka innan men oftast redan vid föregående möte.

Medlemmar som vill att styrelsen tar upp ett särskild fråga kontaktar kansliet senast en vecka före respektive möte. Maila dina önskemål till sekreterare@asrp.se

Mötesplanering 2020 (preliminärt)
Söndagen den 20 september
Söndagen den 4 oktober
Söndagen den 25 oktober
Söndagen den 29 november

Mötesplanering 2021 (preliminärt)
Tisdagen den 12 januari
Onsdagen den 10 februari
Söndagen den 21 februari
Söndagen den 28 februari

 

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter under styrelse.