Gammal – Tilläggsregistrering

Om du ska nyregistrera så skulle du tryckt på själva menyknappen (inte på en av dess undermenyer) för att hamna här!

 

Importerad häst – tilläggsregistrering

Till följd av nya direktiv från EU kommer en ny version av Jordbruksverkets hästpassförordning att träda i kraft den 1 januari 2016. Det innebär att samtliga hästar/ponnyer som ska befinna sig i landet i mer än 90 dagar ska vara tilläggsregistrerade i ett avelsförbund/registerförande förening i Sverige, även om de har ett giltigt pass utfärdat i annat EU-land.

Om din ponny har känd härstamning och är av i ASRP godkända raser (se Vad är en Svensk Ridponny), ska ponnyn tilläggs-registreras hos ASRP. (Notera att renrasiga hästar av dessa raser INTE tilläggsregistreras hos ASRP. New Forest skickas till New Forest, Connemara till Connemarasällskapet osv). Har din häst okänd härstamning ska du kontakta Svenska Hästavelsförbundet. Inga okända ponnyer tilläggsregistreras i ASRP. Om din ponny/häst är av annan ras så kontaktar du respektive rasförbund i Sverige. Är du osäker på om ditt pass ska skickas till ASRP, maila en kopia på härstamningen till registrator@asrp.se.

OBS! Den nya regeln gäller även tidigare importerade hästar/ponnyer samt svenskfödda hästar som har pass utfärdade av avelsförbund i utlandet.

Så här går du tillväga för att tilläggsregistrera din häst/ponny:

Först tar du ut en godkänd id-kontrollant (med chipbehörighet) som kontrollerar att konturdiagrammet är korrekt ifyllt och signerar på avsedd plats i passet.
OBS! Är konturdiagrammet inte ifyllt i passet skall detta fyllas i av ID-kontrollanten som sedan skall stämpla och signera. Denna kontroll får max vara 90 dagar.
Chip skall avläsas och i det fall inget finns, skall chipmärkning ske och klistras in i passet. Chipmärkningsrapport och tagelprov insändes tillsammans med passet.
Skicka in passet i original tillsammans med regblankett samt någon handling som styrker att Du äger hästen.

Adress: ASRP, Maria Carlsson, Karlslundsvägen 111, 244 95 Dösjöbro

Handlingarna bör skickas med rekommenderad post. Passet kommer att returneras mot postförskott.

Lista över godkända ID-kontrollanter hittar du här på www.svehast.se.

Hur vet jag om min ponny/häst redan är tilläggsregistrerad?

Om du har en häst/ponny med utländskt pass kan du kontrollera att det i ditt pass finns en stämpel/klisteretikett där det står att hästen är registrerad hos ex ASRP. Observera att du behåller ditt utländska pass även efter att hästen är tilläggsregistrerad.

Om du behöver ditt pass under tiden det är inskickat (t ex om hästen/ponnyn ska tävla), ta då kopior på det och be din ID-kontrollant vidimera dessa.

Avgift tilläggsregistrering:

650 kr + porto och postförskott (fn 113 kr), totalt 763 kr/pass

Felsända pass faktureras 250 kr antingen för vidarebefordran eller för återsändande!

2016-01-08/KM