Treårstest original

dag Månad Arrangör
plats

Domare Exteriör namn Löshoppning namn

Namn plus länk ctrl k Regnr, sto/hingst/valack, mannkhöjd cm,
e.Far RP nr u Mor reg nr ue. morfar RP nr
uppf namn, äg namn
delpoäng = summa p Hopp/dressyrutmärkelse
delpoäng = summa p motsvarande Hopp/dressyrutmärkelse