Vid dödsfall

Om din ponny dött så ska passen skickas in till ASRPs registrator för makulering. Vilket är Jordbruksverkets regler.

Vill man ha tillbaka passet efter det så bifoga ett frankerat kuvert med adress så skickar vi tillbaka det efter makulering.

ASRPs registrators adress
se högerkolumnen.