ASRP – övrig organisation

Registrator/Stambokförare SH representant, ordinarie
Maria Karlsson
Aspehus 3595
268 78 Kågeröd
0733-771277
registrator@asrp.se
Karolina Hafdell
Tullebo Gård
241 92 Eslöv

karolina@asrp.se

SH representant, ordinarie SH representant, suppleant
Fredrik Svahn
Djupviks Gård
618 93 Djupvik
ordforande@asrp.se
Hillevi Hagsgård
Redaktion RP-nytt Redaktion RP-nytt
Hillevi Hagsgård
Gasebergsängen 1
464 66 Mellerud
webmaster@asrp.se
Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
ridponnynytt@asrp.se
SPAF representant, ordinarie SPAF representant, ordinarie
Malin Myrman
Hagård 1
514 93 Ambjörnarp
avelsrad@asrp.se
Marie Knutsson
Starbyvägen 191
262 95 Ängelhom
marieknutsson@live.se
SPAF representant, suppleant
Gustaf Johansson
Tollsbo Gård 2
314 33 Hyltebruk
gustaf@asrp.se
Revisor, ordinarie
Anna Simula
Revisor, suppleant
Magdalena Svahn
Djupviks gård
618 93 Djupvik
magdalena@djupvik.se
Avelsråd:
Ordförande
Malin Myrman,
Ledamöter
Eva Gustafsson
Elise Fredriksson
Avelsvärderingsnämnd:
Hans Wallemyr

Viveka Karlestrand
Malena Behring.