ASRP – övrig organisation

Registrator/Stambokförare SH representant, ordinarie
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro
registrator@asrp.se
0733-771277
Karolina Hafdell
Tullebo Gård
241 92 Eslöv
karolina.hafdell@gmail.com
SH representant, ordinarie
Fredrik Svahn
Djupviks Gård
618 93 Djupvik
fredrik@djupvik.se
Redaktion RP-nytt Redaktion RP-nytt
Hillevi Hagsgård
Gasebergsängen 1
464 66 Mellerud                  hillevi@gaseberg.com
Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåla
0705-336019
ridponnynytt@asrp.se
SPAF representant, ordinarie SPAF representant, suppleant
Malin Myrman
Hagård 1
514 93 Ambjörnarp
malin.myrman@advokat
firmanaldo.se
Marie Knutsson
Starbyvägen 191
262 95 Ängelholm
0705-390213
marieknutsson@live.se
Revisor, ordinarie Revisor, suppleant
Anna Simula Magdalena Svahn
Djupviks gård
618 93 Djupvik
magdalena@djupvik.se

AVN: Hans Wallemyr, Viveka Karlestrand, Malena Behring.

Avelsråd:  Malin Myrman ordf.