Vid dödsfall

Vid dödsfall ska ponnyns pass skickas till ASRPs registrator för makulering enligt Jordbruksverkets regler.

Vill man återfå passet bifogas ett frankerat adresserat kuvert så skickar vi tillbaka det efter makulering.

ASRPs registrator:

Lena Börjesson
Ragnarp 2
432 99 Skällinge

Translate »