Riksutställningsresultat 2012

BIS och bästa föl SB My Goldfever e. De Goede Ree’s Metall (NL) RP 166 u. SB My Jar RP 1324 H  – Jarno RP 145 uppfödare och ägare: Stuteri Brännebäck
Poäng 997788

Reserv BIS Vitluvens Curbitz RP 119 e. e. Chalif ox u. Muston Lepta – Aalar ox, ägare: Kerstin Berg
Poäng 87889

Ungponnychampion Nors Castor e. Brännornas Mozart RP 167  u. Nors Stella Ahlena RP 1193 H  – Power Boy RP 112. uppfödare/ägare: Elisabet Nilsson
Poäng 88788

 

Länk till resultat!

 

goldfever
SB My Goldfever
Translate »