Prislista registratur

Nyregistrering samt hästpass

1200 kr

Nyregistrering samt hästpass 

300 kronors rabatt för avkomma efter hingst licensierad i ASRP samt med betäckningsrapport i blå basen 

900 kr

Nyregistrering samt hästpass

 Avkomma efter utländsk hingst ej licensierad i ASRP 300 kronors tillägg

1500 kr

Duplikatpass

 1500 kr

Tilläggsregistrering

Häst som ej finns i blåbasen 900 kr

Tilläggsregistrering

Häst som finns i blåbasen

600 kr
 Riksstambokföring sto 
  300 kr

Riksstambokföring

Sto i utländsk pass 650 kr
Begäran av komplettering

Om det saknas uppgifter eller om något är fel i ansökan200 kr
Ändring av passBeroende på vad ändringen består av 
300 kr
Ägarbyte

Betalas vid insändande av ägarbeviset

300 kr

Härstamningsverifiering via DNA 800 kr

Porto och postförskott tillkommer för pass.

Translate »