Prislista registratur

En ansökan räknas som inkommen när den är komplettFrån 1/1-2024

Nyregistrering samt hästpass

1200 kr1350 kr

Nyregistrering samt hästpass 

300 kronors rabatt för avkomma efter hingst licensierad i ASRP samt med betäckningsrapport i blå basen 

900 kr1050 kr

Nyregistrering samt hästpass

 Avkomma efter utländsk hingst ej licensierad i ASRP 300 kronors tillägg

1500 kr1650 kr
Ansökan inkommen efter
31 december födelseåret
2500 kr

Duplikatpass

 1500 kr1650 kr

Tilläggsregistrering

Häst som ej finns i blåbasen 900 kr1050 kr

Tilläggsregistrering

Häst som finns i blåbasen

600 kr750 kr
 Riksstambokföring sto 
 300 kr300 kr

Riksstambokföring

Sto i utländsk pass 650 kr650 kr
Riksstambokföring hingst
500 kr
Begäran av komplettering

Om det saknas uppgifter eller om något är fel i ansökan200 kr200 kr
Ändring av passBeroende på vad ändringen består av 300 kr
300 kr
Ägarbyte

Betalas vid insändande av ägarbeviset

300 kr300 kr
Härstamningsverifiering
via DNA
800 kr800 kr
Felskickat pass 250 kr250 kr

Porto och postförskott tillkommer för pass.

Translate »