Prislista registratur

Nyregistrering samt hästpass

1200 kr

Nyregistrering samt hästpass 

300 kronors rabatt för avkomma efter hingst licensierad i ASRP samt med betäckningsrapport i blå basen 

900 kr

Nyregistrering samt hästpass

 Avkomma efter utländsk hingst ej licensierad i ASRP 300 kronors tillägg

1500 kr

Duplikatpass

 1500 kr

Tilläggsregistrering

Häst som ej finns i blåbasen 900 kr

Tilläggsregistrering

Häst som finns i blåbasen

600 kr
 Riksstambokföring sto 
  300 kr

Riksstambokföring

Sto i utländsk pass 650 kr
Begäran av komplettering

Om det saknas uppgifter eller om något är fel i ansökan200 kr
Ändring av passBeroende på vad ändringen består av 
300 kr
Ägarbyte

Betalas vid insändande av ägarbeviset

200 kr

Porto och postförskott tillkommer för pass.