Stimulansbidrag

Stimulansbidraget utbetalas till uppfödare efter ansökan, i samband med att fölet registreras i ASRP, vid insändande av underlag/protokollskopia.

1. ASRP betalar 1000 kr i stimulansbidrag för föl undan Svenskt Ridponnysto efter godkänd Svensk Ridponnyhingst med RP-nr. Stoet får vara högst 5 år betäckningsåret.

Stoet ska dessutom uppfylla något av kraven:

– att på avelsvärdegrundande bedömning/utställning fått lägst 40 p (av 50) resp 48 p (av 60) som 3-åring eller äldre
– att ha fått utmärkelse på 3-årstest, eller kvalitetsbedömning

Protokollkopia ska bifogas ansökan, som skickas per post till registratorn.

För stimulansbidraget gäller:
Fölet ska grundregistreras i ASRP under födelseåret. Om uppfödaren ej är medlem i ASRP vid registreringstillfället dras medlemsavgiften av från bidraget.

Stimulansbidrag för föl födda under innevarande år kan sökas fram till 31/12.