Stimulansbidrag

ASRP betalar ut 1000 kr i stimulansbidrag för föl undan Svenskt Ridponnysto som är max 5 år gammal betäckningsåret och som är efter godkänd Svensk Ridponnyhingst med RP-nr.

Stoet ska uppfylla något av kraven:
• Att på avelsvärdegrundande bedömning/utställning fått lägst 40 p (av 50) resp 48 p (av 60) som 3-åring eller äldre.
• Att ha fått utmärkelse på 3-årstest eller kvalitetsbedömning.

Protokollkopia ska bifogas ansökan, som skickas per post till registratorn.

För stimulansbidraget gäller:
• Att fölet grundregistreras i ASRP under födelseåret.
• Att uppfödaren är medlem i ASRP (om uppfödaren ej är medlem i ASRP vid registreringstillfället dras medlemsavgiften av från bidraget).

Stimulansbidrag för föl födda under innevarande år kan sökas fram till 31/12 och utbetalas till uppfödare efter ansökan i samband med att fölet registreras i ASRP vid insändande av underlag/protokollskopia.

Translate »