Bli medlem

Givetvis vill du bli medlem om du inte redan är det!

Det här får du:
Tidningen Ridponny Nytt som utkommer med 1 nummer per år inkluderat katalog av årets RP hingstar.
Nyhetsbrev via e-mailadresser.
Ta del av ASRPs medlemsförmåner t ex ASRPs stimulanspaket.
Tillgång till information på våra facebookgrupper.
Skriva inlägg och saluföra ponnyer på facebooksidan ASRP-Svensk Ridponny och här på vår hemsida.
Delta med din ridponny vid lokala utställningar, fölmönstringar, 3-årstest, Kvalitetsbedömning, championat och ASRPs Riksutställning.
Tillgång till ett värdefullt nätverk av hästmänniskor runt om i landet.
Kontakt med andra ridponnyuppfödare/-ägare bla via facebook ASRP Svensk Ridponny.
Information om regeländringar nyheter mm via föreningssidan på facebook.
Möjlighet att vara med och påverka den framtida utvecklingen inom och kring Svensk Ridponny.
Hjälp att reda ut äldre härstamningar och dylikt.

Medlemsavgiften är 300 kr/år.
Ungdom (person under 18 år) 150 kr/år.

Betala in avgiften på ASRPs pg 69 66 39 – 4

Skriv ditt namn, adress, tel nr, e-postadress samt medlemsår .
Om det inte får plats maila då de kompletta uppgifterna till medlem@asrp.se