Förlorat pass

Då du blivit av med / förlorat din ponnys pass

Följande skickas till registratorn:

  • ASRP ansökningsblankett
  • Signalementsbeskrivning med chipnummer angett, om hästen inte har ett chip ska den chipmärkas och ett tagelprov samt chipmärkningsrapport bifogas
  • Kopia på köpekontrakt för ägarregistrering om ägaren är annan än den som står i blå basen

Godkända id-kontrollanter hittar du på www.svehast.se.

Förutsättning för att ett duplikatpass ska kunna utfärdas är:

Att sökanden kan styrka att den ponny som tidigare registrerats är identisk med den ponny man söker duplikatpass för. Detta sker genom att;ny signalementsbeskrivning utfärdas av behörig ID-kontrollant (av SH godkänd ID-kontrollant kategori 1) samt chipmärkning eller avläsning av chipnummer. I oklara fall kan föreningen kräva att ny blod- eller DNA-typning matchas mot tidigare typning eller i förekommande fall mot far och/eller mor.

Beslut fattas därefter ASRP att den gamla registreringshandlingen ska dödas och ny originalhandling utfärdas. Sedan efterlysning gjorts av originalhandlingen i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter kan ny handling utfärdas.

Translate »