ASRP – övrig organisation

Registrator/StambokförareAvelsvärderingsnämnd
Lena Börjesson
Ragnarp 2
432 99 Skällinge
registrator@asrp.se
Hans Wallemyr (ordföranden)
Viveka Karlestrand
Fredric Spång (veterinär)
Ove Stenson (suppleant)
Biträdande registratorRevisorer
Petra Ojala
RevisionsPartner AB
Nina Olsson (revisor)
SH representant, ordinarieSPAF representant
Tobias Gustavsson
Martina Sandström


Lena Börjesson (ordinarie)
Ann Bengtsson (ordinarie)
Sofie Bågenstål Jansson (suppleant)
Cornelia Westlund (suppleant)
Translate »