ASRP – övrig organisation

Registrator/StambokförareAvelsvärderingsnämnd
Lena Börjesson
Ragnarp 2
432 99 Skällinge
registrator@asrp.se
Hans Wallemyr (ordföranden)
Viveka Karlestrand
Fredric Spång (veterinär)
Ove Stenson (suppleant)
Biträdande registratorRevisorer
Petra Ojala


Nina Olsson (revisor)
RevisionsPartner AB
Göran Johansson (revisorssuppleant)
RevisionsPartner AB
SH representant, ordinarieSPAF representant, ordinarie
Ann Bengtsson
Sanna Gustafsson
Ann Bengtsson
Lena Börjesson