ASRP Värdegrund

Föreningens gemensamma värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Inom denna förening arbetar vi för en anda där:

  • Vi tar ansvar – Vi tar ansvar för våra hästar/ponnyer med god hästvälfärd och avlar etiskt.
  • Vi respekterar – Vi respekterar alla och inkluderar gärna fler i föreningen. Vi ber om ursäkt och förlåter samt ger utrymme för olika tankesätt.
  • Vi engagerar – Vårt engagemang för ponnyer, avel och professionell rid/körsport är vår drivkraft. Vi säger ”Hej” till varandra och öppnar upp för nya kontakter.
  • Vi sprider glädje – Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö där alla får uttrycka sig. Beröm ger vi offentligt, kritik endast till den det berör.
  • Vi är bäst tillsammans – Vi är justa och skapar förutsättningar för varandra att lyckas. ”Lycka till” är en fin fras och vi unnar varandra framgång.
Translate »