Ägarbyte/ ägarregistrering

Att göra ägarbyte/ägarregistrering
Till varje ponny skall det finnas ett ”Ägarbevis/ägarregistreringspapper”.
På det pappret står den registrerade ägaren som finns i ASRP databas. Vid ägarbyte fyller man i köparens uppgifter, skickar pappret till ASRP och bifogar kvitto på att man betalat in avgiften som är 300 kronor för ägarbytet. Allt skickas med vanlig post till:

Registrator
Lena Börjesson
Ragnarp 2
432 99 Skällinge
registrator@asrp.se

Avgiften skall betalas in på PLUSGIRO 781485-8.
Var då noga med att ponnyns namn och id-nummer anges på inbetalningen. Ägarregistreringspappret ska alltid skickas in i original.

I det fall det inte finns något ägarregistreringspapper som ska medfölja vid köp av ponny kan du skicka in kopia på köpekontraktet samt kvitto på inbetalning och göra ägarbytet på det viset.

Har du tappat bort ditt ägarregistreringspapper och är registrerad ägare kan du få en kopia mot att du sätter in 200 kronor och skickar in kvitto på betalning samt vilken häst det gäller.

SKICKA ALDRIG IN PASSET! Det ska alltid följa hästen och i passet fyller säljare och köpare själva i ägargången.

Translate »