Information till hingsthållare 2024

Licensavgifter  
Ordinarie betäckningslicens giltig 1 år: 500 kr. Sätts in på pg.nr 781485-8, med information om hingstens namn, RP-nr och vilket årtal det gäller.

De hingstar som redan har livstidslicens kommer att behålla denna, inga nya livstidslicenser kommer att utfärdas.

För att få lösa licens ska hingsten vara visad för att verka inom ASRP:s avelsprogram.

Om man använder hingst som inte är licensierad via ASRP betalar man en extra avgift vid registrering av föl. Detta gäller även om man använder utländsk hingst eller vid livmodersimport.

Faktablad
För att hingsten ska marknadsföras som aktiv i ASRP:s avelsprogram ska licens vara löst samt faktablad inskickat (fylls i/laddas ner här). För frågor kring faktablad maila hingstar@asrp.se

Betäckningsrapportering
Hingstar verksamma i ASRP ska använda de elektroniska betäckningsrapporter som finns tillgängliga i blå basen. Information från SH om elektronisk betäckningsrapportering finns här!

Betäckningsrapportering ska ske i blå basen senast 30 september innevarande år.

För att rapportering ska kunna ske efter 30 september måste hingstansvarig i ASRP kontaktas. En administrativ avgift om 250 kronor per betäckning tas ut för detta.

Observera att vid problem med betäckningsrapportering ska alltid hingstansvarig i ASRP kontaktas, INTE Svenska Hästavelsförbundet.

För föl som är avkommor till ston ej upptagna på betäckningsrapport under betäckningsåret efter hingst verksam i ASRP utgår en avgift om 500 kronor per föl till hingstägaren.

Betalning för licens sätts in på pg 781485-8.

Provtagning hingstar
Enligt djurskyddslagen 2018: 1192 2:a kapitlet paragraf 11 är det förbjudet att använda individer i avel som kan nedärva defekt som ger ett lidande. Med hänsyn till detta motiveras DNA testning på verksamma hingstar. Enligt ASRPs hingstreglemente kan vi kräva att hingstägare utför de tester som vi ålägger dem och vi tittar då på de tre första leden i hingstens stamtavla.

De genetiska defekter som är kända är följande:

  • Varmblod testas för WFFS
  • Connemara testas för HWSD
  • Arab testas för CA och SCID
  • New Forest testas för PSSM1 och anlagsbärare ska inte användas i aveln.

Ston som önskar betäcka med hingst som bär på något av ovan anlag SKA testas och vara fri från anlaget för att inte bryta mot djurskyddslagen.

Svaret mailas till hingstar@asrp.se

För övriga frågor gällande hingstar vänligen kontakta hingstar@asrp.se 

Translate »