ASRP – styrelse

OrdförandeVice Ordförande         Styrelseledamöter                   Suppleanter
Sigrid Bergåkra
Söromåsen 8306
821 67 Vallsta
0702-39 58 02
ordforande@asrp.se
Sofie Bågenstål Jansson      Martina Sandström      Tobias Gustavsson    Mikaela Lundgren
viceordforande@asrp.se      Sofie Bågenstål Jansson    Helena Tolar       Sarah Nilsson
                 Cornelia Westlund       Petra Ojala        Ann Bengtsson
                 Sanna Gustafsson       Anne Engqvist
Sekreterare Evenemangsansvarig      Resultatansvarig
Cornelia Westlund
Sennans Ängväg 10
313 94 Sennan
sekreterare@asrp.se
Sigrid Bergåkra          Tobias Gustavsson
Sanna Gustafsson         Helena Tolar
Helena Tolar           Mikaela Lundgren
Martina Sandström
Anne Engqvist
MarknadsansvarigaEkonomiansvarig
Sigrid Bergåkra
Helena Tolar
Sanna Gustafsson
Martina Sandström
marknad@asrp.se
Petra Ojala
ekonomi@asrp.se

HingstansvarigSto- och unghästansvarig
Petra Ojala
hingstar@asrp.se
Sofie Bågenstål Jansson
Ann Bengtsson
MedlemsansvarigValberedning
Sanna Gustafsson
Cornelia Westlund
medlem@asrp.se
Johanna Perman Lindberg (sammankallande), Charlotta Träff, Cecilia Bergåkra
070-6617576

SH-ansvarig     SPAF-representanter
Tobias Gustavsson
Martina Sandström
       
Lena Börjesson, Ann Bengtsson
Sofie Bågenstål Jansson, Cornelia Westlund (suppleanter)
Translate »