Bli medlem

Givetvis vill du bli medlem om du inte redan är det!

Det här får du:
Tidningen Ridponny Nytt som utkommer med 1 nummer per år inkluderat katalog av årets RP hingstar.
Nyhetsbrev via e-mailadresser.
Ta del av ASRPs medlemsförmåner t ex ASRPs stimulanspaket.
Rabatt på försäkringar i Folksam.
Delta med din ridponny vid lokala utställningar, fölmönstringar, 3-årstest, Kvalitetsbedömning, championat och ASRPs Riksutställning.
Tillgång till ett värdefullt nätverk av hästmänniskor runt om i landet.
Kontakt med andra ridponnyuppfödare/-ägare.
Möjlighet att vara med och påverka den framtida utvecklingen inom och kring Svensk Ridponny.
Hjälp att reda ut äldre härstamningar och dylikt.

Medlemsavgiften är 300 kr/år.
Ungdom (person under 18 år) 150 kr/år.

Betala in avgiften på ASRPs pg 69 66 39 – 4

Skriv ditt namn, adress, tel nr, e-postadress samt medlemsår .
Om det inte får plats maila då de kompletta uppgifterna till sekreterare@asrp.se