Ägarbyte

Att göra ägarbyte
till varje ponny skall finnas – förutom pass – ett ”Ägarbevis”.
På ägarbeviset finns den hos ASRP registrerade ägaren angiven. Detta A4 papper fylls i med alla uppgifter och undertecknas av både säljare och köpare, och skickas därefter in till;

ASRP registrator
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro

Samtidigt som detta ägarbevis skickas in, betalar du in 200 kr på pg 781485-8. Var noga med att ponnyns namn och id-nummer anges på inbetalningen för att matchning av ägarbevis och betalning ska gå så fort som möjligt. Ägarbeviset i original skall skickas in.

I det fall det inte finns något ägarbevis som medföljer vid köp av ponny, se till att få med kopia på de köpeavtal som passerat sedan den senaste hos ASRP registrerade ägaren. Det är viktigt att ägargången är klarlagd. Det skall alltid vara vidimerade kopior som sänds in.

Är alla handlingar insända och pengar inbetalda, ska du inom en månad ha fått ett nytt Ägarbevis. Har du inte fått ett nytt ägarbevis så ring och fråga vad problemet är; Maria 0733-771277

Ägarbeviskopia kan utsändas mot insättning av 50 kr på pg 781485-8, skriv tydligt vad som gäller.

SKICKA ALDRIG IN PASSET! Det ska alltid följa hästen och i passet fyller säljare och köpare själva i ägargången.

I det fall betalning inte inkommer inom en månad, skickas ägarbeviset till nya ägaren mot postförskott på 300 kr.