Aktiviteter

Aktuellt just nu!

Avelskonferens i ASRP:s regi!

Planen är att en föredragshållare ska inspirera oss till goda samtal.
Vi ska diskutera en motion ”Att dela ASRP nuvarande stambok i två fristående stamböcker.”
Vår tanke är också att vi ska äta gott och ha tid för informella samtal.
Boende på Katrineholms sporthotell. (Ett boende vi hoppas att alla har råd med)

Boka helgen den 3-4 februari 2018

En tid på året då det inte sker betäckningar och sannolikt inte heller fölningar.
Ett detaljerat program och information om kostnader kommer på hemsidan senare.

Med förhoppning om en god hästhöst

ASRP Styrelse genom
Fredrik Svahn
Ordf.

_______________________________________________________

Treårstest
SWB anordnar treårstester dit ASRP är välkomna

Bruksprov
Vi anordnar bruksprov varje vår,  år 2018 blir det på Grevagården den 17-18 mars.

Riksutställning
Varje år anordnas en riksutställning för våra ponnyer.

Premiering
Från och med 2013 är ASRP inte med i premieringssystemet.Vi hänvisar till 3-årstest, kvalitetsbedömning och utställningar som är avelsvärderande.