Ansökta stuterinamn

Här ligger ansökta stuterinamn för ponnyraserna tills de är godkända eller nekade.
Protest till namn görs till SPAF, se nedan.

 

___________________________________________________

Ansökta stuterinamn:

Fass, gotlandsruss, Martina & Nils Welinder, Brösarp

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 12 augusti 2018