ASRP, övrig organisation

Registrator/Stambokförare Redaktör RP-nytt
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111
244 95 Dösjöbro
registrator@asrp.se
0733-771277
Marie Andersson
Skäppentorp 201
384 31 Blomstermåls
0705-336019
ridponnynytt@asrp.se
SH representant, ordinarie SH representant, suppleant
Fredrik Svahn
Djupviks Gård
618 93 Djupvik
fredrik@djupvik.se
Anne Engqvist
Gryta Byväg 1
761 75 Norrtälje
grytagarden@hotmail.se
SH representant, suppleant
 Ruth Börjesson
Årekärrs väg 64
427 41 Billdal
stall.phem@telia.com
SPAF representant, ordinarie SPAF representant, suppleant
Marie Knutsson
Starbyvägen 191
262 95 Ängelholm
0705-390213
marieknutsson@live.se
Jennie Liljeblad
Scheelegatan 38 A lgh 1602
112 28 Stockholm
jennie.bollebygd@hotmail.com
Revisor, ordinarie Revisor, suppleant
Anna Simula Magdalena Svahn
Djupviks gård
618 93 Djupvik
magdalena@djupvik.se