Stimulansbidrag

Stimulansbidraget utbetalas till uppfödare efter ansökan, i samband med att fölet registreras i ASRP, vid insändande av underlag/protokollskopia.

1. ASRP betalar 1000 kr i stimulansbidrag för föl födda 2017 undan Svenskt Ridponnysto efter godkänd hingst med RP-nr. Stoet får vara högst 5 år vid betäckningstillfället och hon ska vara efter kvalificerad hingst med RP-nr.

Stoet ska dessutom uppfylla något av kraven:

att på regional utställning fått lägst 40 p som 3-åring eller äldre.
att ha fått utmärkelse på 3-årstest, eller kvalitetsbedömning.

Protokollskopia ska bifogas ansökan, som skickas per post till sekreteraren.

Marie Andersson, Skäppentorp 201, 384 31 Blomstermåla

2. ASRP betalar 1000 kr i stimulansbidrag för föl födda 2017 efter någon av de kvalificerade Engelska, Arabiska eller Angloarabiska fullbloden med RP-nr. Stimulansbidraget gäller för föl undan ston registrerade i raser erkända för RP-avel.

Raser erkända för Svensk Ridponnyavel:
Tysk, Holländsk, och Brittisk Ridponny samt Engelskt, Arabiskt och Angloarabiskt Fullblod, Shagyaarab, Svensk Varmblodig Ridhäst, Welsh sekt. A, B, C och D, Russ, Connemara, New Forest och Dartmoor.

För båda stimulansbidragen gäller:
Fölet ska registreras under födelseåret. Om uppfödaren ej är medlem i ASRP vid registreringstillfället dras medlemsavgiften av från bidraget.

Stimulansbidrag för föl födda 2017 kan sökas fram till 30/12 2017