Stambokföring av sto

Om du har visat ditt sto på premiering eller utställning för en av ASRP godkänd domare kan du stambokföra ditt sto.
Förutsättningen är att stoet är minst fyra år gammalt och uppfyller rasvisa krav samt en avkomma registrerad i ASRP. Stoet tilldelas då ett riksstamboksnummer och får en egen identitet i stamboken.

Som underlag för stambokföring behövs ett visningsprotokoll (OBS, skicka bara in ETT enda) samt ett ridbarhetsintyg om stoet saknar dokumenterade tävlingsmeriter eller om stoet inte visats ridet i samband med premieringen. Ridbarhetsintyget kan utfärdas av auktoriserad domare, auktoriserad ridlärare eller licensierad tränare. Om stoet inte mätts vid visnings-tillfället behövs också en vidimerad kopia av stoets mätintyg.
Blankett för ansökan om stambokföring av sto: här!
Blankett för ridbarhetsintyg: här!

När du ansöker om stambokföring så ska du i samband med att du skickar in papperna betala in 250 kr i stambokföringsavgift till ASRP:s plusgirokonto 69 66 39-4 (skriv stoets namn och registreringsnummer i meddelande).
Därefter skickas ett stambokföringsbevis med riksstamboksnummer till hästägaren.

Bestämmelser om avelsvärdeklasser finns i Avelsföreningen Svensk Ridponnys sto- och unghästreglemente 2011 sidorna 7- 10.
Reglementet kan laddas ned kostnadsfritt från ASRPs hemsida www.asrp.se
under Avel/reglementen.

Ansökan skickas till:
Registratorn
Maria Carlsson
Karlslundsvägen 111

244 95 Dösjöbro